Standpunten

 • VVD Hulst

  Verkiezingsprogramma

  Lees hier waar de VVD Hulst voor staat!

  Lees meer
 • Bestuurlijk

  01 Bestuurlijk & Veiligheid

  Samenwerken - communicatie - veilig fetsen - overlast - veiligheidsgevoel

  Lees meer
 • Verkeer, Vervoer en Openbare ...

  02 Verkeer, Vervoer en ...

  Bouwen in alle kernen - openbaar vervoer - meer gratis parkeren - onderhoud - welkomstgevoel - groen - Perkpolder - Bierkaai

  Lees meer
 • Economische Structuur en ...

  03 Economische ...

  Kwaliteitseconomie - lokale ondernemers - Inulstcampagne

  Lees meer
 • Onderwijs

  04 Onderwijs en ...

  Kwaliteit - lokaal - voorlichting -

  Lees meer
 • Sport, Cultuur en Recreatie

  05 Sport cultuur en ...

  subsidieregels - cultuur - recreatie - openluchtzwembad

  Lees meer
 • Welzijn en Zorg

  06 Sociaal domein

  eenzaamheid - zorgvoorzieningen - jeugdhulp - werkgelegenheid

  Lees meer
 • Milieu

  07 MILIEU

  PFAS - Scheldekust - duurzaamheid

  Lees meer
 • Ruimtelijke Ordening/Wonen

  08 Ruimte en Wonen

  Bouwen - Perkpolder - Bierkaai - dorpen

  Lees meer
 • Financieel

  09 Financiën en Belasting

  lage lasten

  Lees meer
 • VVD Hulst

  Liberale beginselen

  Klik hier voor de liberale beginselen van de VVD

  Lees meer
 • Economie

  Aansturing op ...

  In overleg met ondernemers en makelaars moet er een plan van aanpak komen

  Lees meer
 • Economie

  Toerisme en winkelen

  Toeristisch blijft Hulst als vestingstad in ontwikkeling, wat in relatie tot het winkelen meer versterkt moet worden.

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Grensoverschrijdende ...

  Als gemeente Hulst dienen we ook goed te kijken naar onze zuiderburen

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Samenwerking van de 3 ...

  Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor taken die voorheen tot de Rijksoverheid behoorden.

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Structurele uitgaven ...

  De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten!

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Betere scheiding van ...

  De VVD wil dat het afvalstoffenbeleid zich richt op vermindering

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Bouwgrondexploitaties, ...

  De VVD sluit de ogen niet voor de demografische verandering van de bevolking.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Uitbreiding van lijn 19 ...

  Door de demografische veranderingen zal mobiliteit voor onze regio steeds belangrijker worden

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Waakzaam bij projecten ...

  Een project dat we niet voor een paar jaar maken, we dienen hier goed de vinger aan de pols te houden

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Werken aan de ...

  Het budget voor onderhoud aan wegen is de laatste jaren weer op de juiste weg.

  Lees meer
 • Samenleving

  Een bibliotheek en ...

  VVD Hulst is altijd duidelijk geweest over de toekomst van Den Dullaert.

  Lees meer
 • Samenleving

  Niet “waar heb ik ...

  Voor de komende jaren zijn er veel veranderingen.

  Lees meer
 • Samenleving

  Stimuleren van ...

  Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning.

  Lees meer
 • Samenleving

  Strengere controles op ...

  Voor de VVD is de beste sociale voorziening een betaalde baan.

  Lees meer