Nieuws

  • KIEZERS BEDANKT !!!! -> VVDHULST weer in college GR2018-2022

    KIEZERS BEDANKT !! VVD-HULST weer in college en René Ruissen wordt de nieuwe VVD-wethouder in onze mooie gemeente Hulst ! Lees verder

  • Welkom bij VVD Hulst

    Hulst is een mooie gemeente. Mooi om er te wonen, te werken en onze vrije tijd te besteden. Hulst heeft goed onderwijs, goede sportvoorzieningen, een ruim en gevarieerd verenigingsleven, een scala aan horecavoorzieningen van goede tot uitstekende kwaliteit en een aantrekkelijk winkelbestand. Hulst is goed om in te leven. Om dat zo te houden en verder te ontwikkelen moet hard gewerkt worden en goed bestuurd. Op de VVD-kandidatenlijst voor de Gemeenteraad staan mensen die bereid zijn hun steentje bij te dragen. Een groep vrouwen en mannen die verantwoordelijkheid willen nemen voor de leefbaarheid in de gemeente Hulst. Voor iedereen, van jong tot oud. Zeker ook kwetsbare mensen, waaronder ouderen, hebben onze zorg. Wij als VVD Hulst zijn graag bereid u te vertegenwoordigen! Dat kunnen we beter naarmate we meer stemmen krijgen op 21 maart en dus meer zetels in de nieuwe gemeenteraad. VVD Hulst krijgt graag uw stem op 21 maart! We zullen ons uiterste best doen om goed te zijn voor u. Ga in ieder geval stemmen en maak een keuze voor onze toekomst. Ook de komende jaren is samenwerking met andere partijen, (buur)gemeenten, provincie, Rijk voor de VVD een belangrijk onderdeel bij het besturen van onze Gemeente. Samenwerking betekent gelijkwaardige partners en daarvoor hebben we een sterk bestuur nodig. VVD HULST kan en wil daar graag een bijdrage aan leveren. VVD HULST vindt het belangrijk om gezamenlijk aan een duurzame toekomst ook voor onze kinderen en kleinkinderen te werken. Lees verder

  • Bezoek onze Facebook pagina

    09 januari − Bezoek onze Facebook pagina Lees verder