Betere scheiding van afvalstromen en de kosten zo laag mogelijk houden.

De VVD wil dat het afvalstoffenbeleid zich richt op vermindering van de hoeveelheid afval en op doelmatige en doeltreffende verwijdering van de resterende afvalstroom. Afvalstoffenheffing is kostendekkend maar via aparte inzameling en reparatie van afgedankte spullen kan hergebruik bevorderd worden. Recycling biedt perspectief. Daarom zijn we voor aparte inzameling om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.