Stimuleren van levensloopbestendige woningen.

Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven zoals het stimuleren van levensloopbestendige woningen.