Samenwerking van de 3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen weer intensiveren

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor taken die voorheen tot de Rijksoverheid behoorden.

Hierdoor verandert er behoorlijk wat op economisch, sociaal en bestuurlijk gebied. De gemeente zal goed moeten afwegen welke zaken binnen de eigen gemeente dan wel in samenwerkingsverband kunnen worden uitgevoerd. Samenwerking van de 3 gemeenten in ZeeuwsVlaanderen weer verder intensiveren. Daarnaast ook op Zeeuws niveau verdere samenwerkingsverbanden verstevigen, momenteel zijn er al verschillende samenwerkingsverbanden op Zeeuws niveau zoals Sabewa, RUD, ZRD, OLAZ, etc.