Uitbreiding van lijn 19 voor grensoverschrijdend OV naar industrieterrein Antwerpse haven.

Door de demografische veranderingen zal mobiliteit voor onze regio steeds belangrijker worden. De VVD in Hulst pleit al jaren voor behoud van de Bredabus(lijn19), maar zou ook graag zien dat er een busverbinding komt met het industrieterrein aan de Antwerpse haven.

  • De volle inzet om buslijn 19 (Bredabus) te behouden. Daarvoor is een sterke lobby nodig bij het Rijk, de provincies Zeeland en Noord-Brabant. De VVD heeft daar als politieke partij toegang.
  • Goede verbindingen door het openbaar vervoer zijn noodzakelijk, mede voor het milieu.
  • Als aanvulling op lijn 19 is een goede openbaar-vervoer-verbinding met de industrieterreinen op Antwerpen-Linkeroever wenselijk.