02 VERKEER, VERVOER en OPENBARE RUIMTE

VVD HULST wil het budget voor de openbare ruimte versterken, zodat ook in de toekomst voldoende middelen beschikbaar blijven voor de leefbaarheid. We willen immers allemaal een goede leefomgeving en dat kan soms beter. VVD-HULST vindt daarbij, dat grotere projecten behandeld moeten worden in volgorde van urgentie en niet vanuit politieke voorkeuren.

In de komende periode willen we graag realiseren:

  • Renovatie Tivoliweg in Hulst in samenspraak met de aanwonenden.
  • Een nieuwe ontsluiting van Kloosterzande naar de Provincialeweg vanaf het Hof te Zandeplein.
  • De haalbaarheid onderzoeken van een randweg Vogelwaarde.
  • Een oplossing aan de Van der Maelstedeweg/Stationsweg in verband met een betere doorstroming van het verkeer via “het Scharnier”.
  • De volle inzet om buslijn 19 (Bredabus) te behouden. Daarvoor is een sterke lobby nodig bij het Rijk, de provincies Zeeland en Noord-Brabant. De VVD heeft daar als politieke partij toegang.
  • Goede verbindingen door het openbaar vervoer zijn noodzakelijk, mede voor het milieu.
  • Als aanvulling op lijn 19 is een goede openbaar-vervoer-verbinding met de industrieterreinen op Antwerpen-Linkeroever wenselijk.
  • Betaald parkeren binnenstad Hulst afbouwen. Alle bolwerken gratis parkeren. Enkel betaald parkeren op Grote Markt, in Steenstraat, rond Basiliek, Frans v. Waesberghestraat, Stationsweg, Statie, Stationsplein. De overige bewoners-straten worden gratis.