Strengere controles op aanvragen bijstand.

Voor de VVD is de beste sociale voorziening een betaalde baan. Niks doen is geen optie, als men echt geen werk kan vinden, doet men vrijwilligerswerk. Wanneer men  weinig of geen kans meer heeft op werk moet er een vangnet zijn.

De gemeente is verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van gemeenschapsgelden. Het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeenschapsvoorzieningen en gemeenschapsgeld heeft hoge prioriteit.

De huidige economische recessie zal leiden tot meer werkelozen en tot meer aanvragen om bijstand. De kwaliteit van de aanvraagafhandeling moet goed op peil blijven bij stijgende klantenaantallen bij de gemeentelijke sociale dienst. Daarbij is met name de rechtmatige toekenning van groot belang: alleen de mensen die recht hebben op een uitkering mogen deze toegekend krijgen.