Werken aan de infrastructuur.

Het budget voor onderhoud aan wegen is de laatste jaren weer op de juiste weg. Het MeerjarenInvesteringsPlan(MIP) dient dan ook als basis voor verdere investeringen in de openbare ruimte. De VVD in Hulst vindt het belangrijk dat we duurzaam begroten zodat onze kapitaalsgoederen zoals gemeentelijke gebouwen en wegen worden gewaarborgd. Meerjaren Investerings Plan(MIP) als verdere basis voor investeringen in de openbare ruimte versterken.