Toerisme en winkelen

Toeristisch blijft Hulst als vestingstad in ontwikkeling, wat in relatie tot het winkelen meer versterkt moet worden.

Voor de detailhandel zien we kansen voor Hulst, indien de ondernemersvereniging de ingeslagen weg blijft volgen. De ontwikkelingen van internet en sociale media, zijn dermate groot, dat dit nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Binnensteden kunnen enkel overleven als direct wordt ingesprongen op ontwikkelingen in de markt. Sfeerbeleving en een compact centrum in combinatie met aanbod op internet zullen Hulst overeind houden. Goede samenwerking en afstemming met betrokken partijen op dit gebied zijn essentieel.

Toerisme: is voor de gehele gemeente een belangrijke bron van inkomsten!