Structurele uitgaven dekken met structurele middelen.

De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten! Niet meer geld uitgeven dan nodig is. Wij zijn ons ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft uit belastinggeld komt dat we met elkaar opbrengen. De VVD wil een gemeente die verantwoord omgaat met de haar toevertrouwde middelen. “Eerst verdienen en dan uitgeven” is het motto.

De gemeentelijke financiën staan door de kredietcrisis onder druk. Het financieel beleid is een evenwichtige mix tussen degelijk financieel beheer en een investeringspatroon dat een bijdrage levert aan het op tempo houden van de economie.

Het uitbesteden of gezamenlijk uitvoeren van taken is voor de VVD vanzelfsprekend wanneer daarmee voordeel kan worden behaald.

De VVD wil een sluitende (meerjaren-) begroting voor een gezonde financiële situatie. De begroting heeft voldoende buffer om risico’s op te vangen. Structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt. Dit geldt ook in crisistijd. Indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, zullen we scherp naar de zaken kijken die niet onze kerntaak is.