Niet “waar heb ik recht op “ maar “wat heb ik nodig om mee te kunnen doen”

Voor de komende jaren zijn er veel veranderingen. Naast de vergrijzing veranderen ook budgetten van het rijk naar de gemeenten. We zullen moeten zorgen dat de middelen terechtkomen op de juiste plaats.

De VVD gaat daarbij niet uit van de vraag “Waar heb ik recht op” maar “Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen?”.

Voor ons is zelfredzaamheid het uitgangspunt. Ons doel is dat men mee kan doen in de samenleving. Dat men daarbij zelf kan kiezen hoe men meedoet, is onze liberale uitwerking.

Voor de VVD is het vinden van een balans tussen algemene welzijns­voorzieningen en specifieke individuele voorzieningen een voortdurende afweging. Wij erkennen de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de zorg om inwoners. Het is voor de VVD echter geen automatisme om landelijke bezuinigingen om te zetten in nieuw gemeentelijk beleid.

Indien ouderen en gehandicapten zorg en hulp nodig hebben, zorgt de gemeente voor goede afstemming tussen de verschillende regelingen en de uitvoering daarvan. De VVD vindt dat gemeentelijke ouderenadviseurs hier nuttig werk kunnen verrichten.