Welkom bij de VVD Hulst!

In een tijd waar voor ieder minder middelen voorhanden zijn, zullen we steeds meer als regiegemeente gaan functioneren. De burger zal zelf meer verantwoordelijkheden moeten gaan nemen en waar nodig zullen wij als overheid de zwakkeren helpen. Daarnaast zal VVD Hulst ernaar streven om middelen vrij te maken, zodat er ook ruimte is voor nieuw beleid.

Echter, het is ook een tijd van demografische veranderingen, met vergrijzing en minder jongeren in onze regio. Dit zal betekenen, dat er druk komt te liggen op allerlei maatschappelijke voorzieningen. Hier zullen we keuzes in moeten maken, op een manier waarbij de leefbaarheid niet in het gedrang komt. Naast bedreigingen zien we als VVD Hulst ook kansen. Wij willen de burgers vrijheid geven zich te ontplooien in een gemeente, waar ieder de ruimte heeft dit te kunnen doen. Wij, als VVD Hulst, zullen ons de komende jaren inzetten, zodat voor ieder, jong en oud, een mooie toekomst ligt in onze gemeente.