Taken raadscommissies

Hier een overzicht met bijbehorende taken van alle raadscommissies.

Presidium:

 • Het presidium bepaalt de voorlopige raadsagenda, verder neemt het nog allerlei praktische taken en zaken van de gemeenteraad op zich.

De raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Gemeentelijke wetgeving
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Bestuurlijke coƶrdinatie
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Communicatie

De raadscommissie Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • FinanciĆ«n
 • Subsidies
 • Automatisering

De raadscommissie Ruimte adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:  

 • Ruimtelijke Ordening
 • Planologie
 • Kernenbeleid
 • Dorpsvernieuwing
 • Bestemmingsplannen
 • Landbouwbeleid
 • Openbare Werken
 • Volkshuisvesting
 • Milieu en handhaving
 • Economische Zaken en MKB
 • Verkeer en vervoer

De raadscommissie Samenleving adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Welzijn
 • Onderwijs en volwasseneneducatie
 • Bevolking
 • Sociale Zaken
 • Toerisme en Recreatie
 • Werkgelegenheid
 • Sportzaken
 • Cultuurzaken
 • Monumenten
 •  Jeugdaangelegenheden
 • Gemeenschapscentra
 • Volksgezondheid