11 FINANCIEEL

 1. VVD HULST wil een sluitende (meerjaren)begroting voor een gezonde financiële situatie. De begroting moet voldoende buffers hebben om risico’s op te vangen, zodat belastingverhogingen worden voorkomen.

  • ●  Structurele uitgaven moeten ook met structurele middelen gedekt worden.

  • ●  Indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, moet eerst gekeken worden naar wat de gemeente als kerntaken beschouwt.

  • ●  VVD-HULST wil voor de komende vier jaar bij heffingen de ‘nullijn’ hanteren voor

   de burgers.

  • ●  Taxaties van de OZB-waarde van bedrijfspanden moeten aangepast worden aan de commerciële realiteit voor dergelijke panden.