10 RUIMTELIJKE ORDENING/WONEN  1. Er is een markt voor vrijstaande woningen waardoor mensen graag in de gemeente Hulst komen wonen. De Gemeente Hulst heeft weinig eigen grond in handen. Dat was een goede zaak, omdat zo enorme renteverliezen werden voorkomen. VVD-HULST vindt wel, dat klein-gefaseerde projecten mogelijk moeten zijn.

    • ●  Een nieuwe woonwijk Grote Kreek-2 gefaseerd exploiteren in eigen beheer.

    • ●  Inbreiden woningen waar mogelijk.

    • ●  Stimuleren levensloopbestendige bouw van woningen.