09 MILIEU

         1. De VVD-HULST is vóór een duurzame samenleving en vindt dat ook de gemeente hierin zelf een voorbeeld moet geven.

          • ●  Lokale duurzame energieopwekking toestaan waar mogelijk, maar dit mag geen hinder opleveren voor omwonenden of het dorps- of stadsbeeld.

          • ●  Lokale initiatieven voor duurzame energie per project bekijken (maatwerk).

          • ●  Afvaldifferentiatie slim inzetten.

          • ●  Bij nieuw- of verbouw van gemeentelijke gebouwen daar (waar mogelijk)

           gebruik maken van duurzaam bouwen.

          • ●  Bij alle (ver)bouw- en zeker bij nieuwbouwaanvragen extra aandacht en eisen voor toegankelijkheid voor rolstoelen, rollators en bewoners met beperkingen.