06 SPORT, CULTUUR en RECREATIE

  • ●  Cultuur is “smeermiddel” en binding voor de samenleving. De gemeente is er om dit te stimuleren, maar niet om het volledig te financieren. Als er subsidie wordt verstrekt mag daar best een prestatie tegenover staan en achteraf verantwoording over worden afgelegd. Hierop mag streng worden toegezien.

  • ●  Verenigingen motiveren niet geheel afhankelijk te zijn van subsidies.

  • ●  Muziekverenigingen meer betrekken bij muziekonderwijs.

  • ●  Particuliere initiatieven op gebied van kunst en cultuur worden ondersteund.

  • ●  De VVD-HULST roept al jaren dat er actie moet worden ondernomen op het “dossier Den Dullaert”. Het idee dat dit hét multi(cultureel)-centrum voor de gemeente zou zijn is achterhaald. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage (belastinggeld) hiervoor, staat niet meer in verhouding tot het resultaat en het functioneren.

  • ●  Bibliotheek en Cultureel Centrum zouden beter kunnen functioneren in de binnenstad van Hulst.