05 ONDERWIJS

  • ●  VVD-HULST wil aansturen op een sterke samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van onderwijs en wil het bedrijfsleven in de regio hier meer bij betrekken. Er moet een stevige lobby in Den Haag worden gevoerd door de VVD. Voor lokale lijsten is dit moeilijker.

  • ●  Behoud van middelbare scholen. De steun van hogere overheid en het bedrijfsleven is hiervoor nodig.

  • ●  Onderwijs centraliseren in Terneuzen vindt VVD-HULST geen goede oplossing, zeker niet nu “Den Haag” Zeeuws-Vlaanderen (nog) ziet als krimpregio. Daar willen we vanaf.

  • ●  Scholen bouwen/verbouwen alleen waar nodig.

  • ●  VVD-HULST vindt het belangrijk om jongeren via sociale media in contact te

    laten komen met het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven.