04 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME

VVD-HULST vindt het belangrijk dat het toerisme versterkt wordt door samen te werken met de partijen die hier kennis van hebben en hiervoor door de gemeenten en belangenpartijen -ook grensoverschrijdend- zijn aangesteld.

 • ●  Uitvoering geven aan retail-visie en het Beleidsplan Toerisme voor de gehele gemeente Hulst met Vestingstad Hulst als aanjager.

 • ●  Méér inzet op het te ontwikkelen “Grenspark Groot Saeftinghe” en het “Plan Perkpolder”. Dit biedt kansen op extra positieve economische ontwikkeling.

 • ●  Versterken van de acquisitie gericht op zowel het Belgische “achterland” als Nederland. Overwegen een medewerker zich actief op deze specifieke taak te laten richten. Hulst is immers een goede uitvalsbasis voor toeleveranciers en servicebedrijven.

 • ●  Toeristisch-Hulst verder versterken in relatie tot het winkelen, horecabezoek en kort-verblijfstoerisme.

  - Actief winkels werven, startende ondernemers stimuleren
  - Het winkelgebied concentreren
  - Voorwaardenscheppend beleid maken voor initiatiefnemers
  - Activiteiten die bezoekers trekken ondersteunen
  - Inzetten op fietsen en wandelen in de regio ook over de landsgrens.

  • ●  Zeeland is 5-sterren fietsprovincie en streeft er naar nummer één fietsprovincie van Nederland te worden.

  • ●  Aansluiten bij provinciale campagnes van VVV Zeeland

 • ●  Meer geld vrij maken voor promotie en marketing gemeente Hulst.

 • ●  VVD-HULST vindt, dat het Belgische achterland economisch beter benut moet

  worden.

  • ●  In samenwerking met EGTS (samenwerkingsverband Hulst, Stekene,

   Beveren, Sint Gillis Waas) onze bedrijfsterreinen in de markt zetten.

  • ●  Werkgelegenheid meer richten op Antwerpen/Linkeroever.

 • ●  Nu het Hof te Zandeplein uitgevoerd wordt, wil VVD-HULST verdere ontwikkeling steunen op het bedrijfsterrein Kloosterzande met een goede ontsluiting. De grond is goedkoper, dus interessanter voor kleinere bedrijven.

 • ●  Marketingcampagne opstarten om kleinere bedrijven naar Kloosterzande, Hoek&Bosch/de Putting, te trekken.

 • ●  VVD-HULST vindt het belangrijk, om jongeren -na hun studie elders- te motiveren om terug naar Zeeuws-Vlaanderen te komen om te wonen in een rustige, centraal gelegen regio en mee te werken aan de verdere ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen!

 • ●  Initiatieven om Zeeuws Vlaanderen “op de kaart te zetten” worden van harte ondersteund.