01 Bestuurlijk

Als gemeente zo klein blijven als kan, zo groot als noodzakelijk!

VVD HULST wil de burgers méér betrekken bij hun gemeente en daarom bestuurlijk laagdrempelig en open zijn.

  • ●  Bij samenwerkingsverbanden in Zeeuws-Vlaanderen moeten we vooral aandacht hebben voor doelmatigheid. Samenwerking moet ook inhoudelijk tot resultaat leiden.

  • ●  Gelet op de uitgestrektheid van onze regio en de specifieke geaardheid, willen we geen verdere fusies in Zeeuws-Vlaanderen. Wél meer samenwerking nu de Rijksoverheid steeds meer taken doorschuift naar de gemeenten.
    Ons devies is dan ook: “Zo klein blijven als kan, zo groot als noodzakelijk”.

  • ●  Met onze Vlaamse buurgemeenten groeit een constructieve samenwerking, maar die moet nog méér taakgericht worden.

  • ●  Als er zaken aan de orde zijn, die buurt- of dorps-specifiek zijn, dan willen we de betreffende commissievergadering op locatie laten plaatsvinden, zodat direct inspraak kan worden geleverd door de bewoners.