08 WELZIJN en ZORG

De financiële middelen die gemeenten beschikbaar krijgen voor het bieden van zorg zijn beperkt. Eigenlijk zou er meer geld moeten zijn. VVD-HULST streeft er naar dat al het gemeentelijke zorggeld ook daadwerkelijk aan zorg besteed wordt. Het geld moet juist verdeeld worden. De vraag is daarbij wat mensen nodig hebben, niet waarop ze recht (menen te) hebben.

  • ●  Daar waar nodig ook maatwerk leveren.

  • ●  Iemand die hulp nodig heeft, krijgt dat.

  • ●  VVD-HULST vindt, dat er meer aandacht en zorg gewenst is voor eenzaamheid onder ouderen en hun problemen.