07 WERK en INKOMEN

  1. VVD-HULST vindt een betaalde baan de beste sociale voorziening. Niks doen is geen optie en als men echt geen werk (meer) kan vinden, is vrijwilligerswerk een optie om maatschappelijk bij de gemeenschap betrokken te blijven en zich nuttig te blijven voelen.

    Wanneer men weinig of geen kans meer heeft op werk moet er een vangnet zijn, maar met strengere controle op aanvragen bijstand, met behoorlijke sancties als “stok achter de deur” bij (pogingen tot) misbruik.

  2. ● Participatiewet uitvoeren zoals bedoeld.