03 Grote projecten

  • ●  VVD-HULST heeft het “Plan Nieuwe Bierkaai” altijd gesteund maar als het door gewijzigde (economische) ontwikkelingen niet meer reëel is (door oplopende kosten) willen we het deelproject afwaarderen en het tekort nemen op dit deelproject.

  • ●  “Plan Perkpolder” is de komende jaren in de realisatiefase. Het tijdspad moet scherp bewaakt worden en de toekomstige kosten moeten beperkt blijven. Waakzaam, waar nodig aanpassen. Doorpakken!

  • ●  VVD-HULST wil deadlines afspreken en geen onomkeerbare dingen doen.